NEW
Protokol za prijenos web usluga UVA (AT)
(dobiti od V7.4.1937)


Produžen je prijenos avansne prijave PDV-a putem web usluge na FinanzOnline. Računovodstveni softver EuroFib za Windows odmah bilježi sve transfere i prikazuje ih u glavnim podacima poreznog ureda.

Novi dnevnik ćete pronaći u glavnim podacima => Glavni vlasnik tvrtke => Porezne definicije => Porezni ured.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)