NEW
UVA obavijest za Austriju od 2017
(dobiti od V7.2.1703)


Nova obavijest UVA za Austriju (od 2017/01) je dodan u računovodstveni softver EUROFIB za Windows.

Vi ćete pronaći ovaj novi oblik u softveru pod Master Data => Društvo Master => Porezne Definicije => Porezna uprava.
(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)