NEW
EuroFIB Seminar 2019
(dobiti od V7.4.1926)


Ove godine našim kupcima ugovora o održavanju ponovno nudimo tri moguća datuma seminara EuroFib-a. Ovim događajem upoznajemo vas s novim funkcijama u računovodstvu i pokazujemo mogućnosti softvera.

Registracije, datume i detalje možete pronaći ovdje.
(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)