NEW
Poništite veličinu i položaj svih EuroFib maski
(dobiti od V7.4.1939)


Sa trenutnim učinkom možete resetirati sve pohranjene veličine / položaje EuroFib maski pritiskom na gumb. Taj ćete gumb pronaći u Posebnim programima => Moje postavke (spremite pored Promijeni veličinu).(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)