NEW
Ocjena komore od 2019. godine za Austriju
(dobiti od V7.2.1909)


Za izračun procjene komore od 2019. godine u Austriji postoji nova dodatna procjena. Uobičajeni pritisak na sažetak UVA-a je još uvijek dostupan i još uvijek se može koristiti ako ne trebate uzeti u obzir količinu sezone.

Za detalje, pročitajte našu dokumentaciju .(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)