NEW
Nova opcija filtra za dokumente s predregulacijom vaučera
(dobiti od V7.4.1940)


Poboljšan je modul za unos dokumenata u računovodstvenom softveru EuroFib za Windows. Od sada možete pretraživati / filtrirati unutarnji broj dokumenta na popisu parkiranih dokumenata.

Ovu promjenu možete pronaći u softveru pod Book => Book online u Edit => Vaučer predbilježbe.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)