Nákladové účetnictví

V oblasti nákladového účetnictví můžete systém EuroFib využít od jednoduchého účetnictví nákladových středisek přes vyúčtování projektů až po úplné kalkulace nákladů.

  • Nákladové účetnictví

Flexibilní uspořádání nákladových středisek, nositelů nákladů a druhů nákladů umožňuje pokrytí celé struktury nákladového účetnictví ve vašem podniku.

Kromě toho máte možnost provádět slučování a vyhodnocování podle skupin nákladových středisek, skupin nositelů nákladů a skupin druhů nákladů.

  • Alokace nákladů

Systém EuroFib nabízí možnost upravit vnitropodnikové rozdělení nákladů na základě sekundárních charakteristik, jako je počet zaměstnanců, užitná plocha atd., a také pomocí dynamických kódů na základě nákladů již zaúčtovaných příjemcům.

  • Controlling

Pro účely kontroly nabízí systém EuroFib celou řadu standardních vyhodnocení, provozně-hospodářských analýz a výkazů nákladových středisek. Kromě toho je k dispozici export do zvláštních kontrolních softwarových nástrojů, jako je Professional Planner, CoPlanner apod.