Upomínkování

Propracovaný systém upomínkování umožňuje individuální a flexibilní správu vašich pohledávek.

  • Kmenový soubor účtů odběratelů a dodavatelů. Pro každého zákazníka lze definovat, zda se má vystavit upomínka nebo provést inkaso z účtu. Dále je možné definovat způsob výpočtu poplatků za upomínky a úroků z prodlení.
  • Formulář upomínek. Sestavovat texty upomínek v daném jazykovém kódu a určovat stupeň upomínky pro formulář upomínky je možné jak v programu Word, tak i v systému Crystal Reports. Individuální možnosti nastavení umožňují využití vašeho firemního hlavičkového papíru (Corporate Identity).
  • Upomínané položky. Před odesláním upomínky je možné jednotlivé otevřené položky (reklamace...) upravovat.
  • Automatické odeslání. Vedle tisku upomínky můžete také využít funkci jejího automatického odeslání faxem nebo e-mailem.

Další možnosti upomínání

  • Faktura s úroky z prodlení. Máte možnost vystavovat faktury na základě zjištěných úroků z prodlení. Přitom máte na výběr dvě možnosti: kontokorentní úrokování z účtu nebo úrokování všech pozdě uhrazených faktur. O tom, zda budou vykázané úroky z prodlení nebo poplatky za upomínání účtovány, či nikoliv, rozhoduje uživatel.
  • Potvrzení účetních zůstatků. Potvrzení účetních zůstatků je možné tisknout na úrovni dokladů nebo na úrovni zůstatku (včetně možnosti ohlášení auditorovi).