Základní balíček

Systém EuroFib nalezne optimální využití v malých i velkých podnicích. Díky modulárnímu uspořádání totiž takříkajíc „roste“ spolu s vámi.

 • Ovládání. Díky našim dlouholetým zkušenostem s vývojem softwaru pro podnikatele a přímému kontaktu programátorského oddělení se zákazníky můžeme zaručit, že provoz systému EuroFib je orientován na reálnou praxi.
  Např. funkce podrobného zobrazení na úrovni dokladu, sledování dokladů, funkce vyhledávání (části adresy, číslo dokladu, částka...)
   
 • Standardní funkce. V základním balíčku získáte všechny standardní funkce, které jsou nezbytné pro řádné vedení účetnictví.
  Např. sestavení stránek výpisů účtů, seznamy zůstatků, daňová prohlášení (formulář a online)
 • Vyhodnocení. Základní balíček obsahuje také všechny nástroje, které umožňují export vašich vyhodnocení do formátu PDF, souboru aplikace MS Excel apod. Vyhodnocení je možné přímo zasílat elektronickou poštou. Na základě příslušných parametrů lze také sestavovat seznamy k libovolnému rozhodnému dni.
   
 • Rozšíření. Podle potřeby je možné aktivovat další funkce.
  Např. účty v cizích měnách a smíšené účty, vedení otevřených položek včetně příslušného oboru...