Osnovni paket

EuroFib se može optimalno koristiti u malim, ali i u velikim poduzećima. Pomoću modularnog oblikovanja program "raste" zajedno s Vama.

 • Korištenje. Na temelju našeg dugogodišnjeg islustva u razvoju trgovačkog softvera kao i direktnom kontaktu klijenata s programerskim odjelom uz EuroFib zajamčen je razvoj s naglaskom na praksu.
  npr. Drilldown na razini dokumenta, praćenje dokumenta, funkcije traženja (dijelova adrese, broj dokumenta, iznos, ...)
 • Standardne funkcije. U osnovnom paketu dobit ćete sve standarde funkcije koje su potrebne za vođenje urednog knjigovodstva.
  npr. sastavljanje kontnih listova, liste salda, porezne prijave (obrazac i online)
 • Evaluacije. U osnovnom se paketu također nalaze svi alati koji omogućuju eksport Vaših evaluacija u PDF, MS Excel itd. Po potrebi se evaluacije mogu slati mailom ili izraditi popisi za bilo koji određeni datum i za dotične parametre.
   
 • Proširenja. Daljnje se funkcije mogu aktivirati prema potrebi
  npr. konta u stranoj valuti i miješana konta, vođenje otvorenih stavki uključujući i pojedina područja , ...