Sustav slanja opomena

Opsežan sustav slanja opomena omogućuje individualno i fleksibilno upravljanje Vašim potraživanjima.

 • Matični konto osoba. Za svakog se klijenta može definirati želite li opomenu ili izvod iz računa. Uz to imate i mogućnost slobodnog definiranja obračuna troškova opomene i zateznih kamata.
   
 • Obrazac za opomenu. Sastavljanje teksta opomene po jezičnom kodu i stupnju opomene za obrazac opomene moguć je u Wordu, kao i u Crystal Reportsu. Logo Vašeg poduzeća (Corporate Identity) osigurane je temeljem mogućnosti individualnog kreiranja.
   
 • Stavke u opomeni. Prije slanja opomene mogu se obraditi pojedine otvorene stavke (reklamacije, ...)
   
 • Automatski prijenos. Osim ispisa opomene, moguće ju je poslati automatski faksom ili e-mailom.

Dodatne opcije sustava slanja opomena

 • Račun za zatezne kamate. Mogu se izdati računi za izračunate zatezne kamate. Tu postoje dvije mogućnosti: ili ukamaćivanje tekućeg računa s konta ili kamate za sve prekasno plaćene račune. Korisnik odlučuje o tome hoće li se iskazane zatezne kamate odnodno troškovi opomene knjižiti ili ne.
 • Potvrde salda. Ispis potvrde salda može uslijediti na razini dokumenata ili na razini salda (s mogućnošću potvrde za revizora)