Provozně hospodářské vyhodnocení

Pomocí provozně-hospodářských vyhodnocení lze kdykoli provést aktuální kontrolu výsledků, která vám umožní okamžitě reagovat na nastalé změny.

  • Sestavování. Máte možnost definovat libovolné množství vyhodnocení. Sestavovat lze zprávy jako např. vyúčtování Cash Flow, výpočet příspěvků na úhradu, krátkodobé výsledky hospodaření i vlastní vyhodnocení koncernů. Jejich sestavování je přitom velmi snadné. Systém umožňuje definovat texty v řádcích, styl písma a případné korelace procentuálních výpočtů.
     
  • Export dat. Vyhodnocení lze samozřejmě pomocí příslušných funkcí exportovat do aplikace MS-Excel, do formátu CSV apod. Vybrané hodnoty je také možné vkládat do existujících tabulek aplikace Excel.
     
  • Spojení. K dispozici je také rozhraní umožňující propojení se systémem Hyperion.